Nábytkové
kovania

KONTAKTY


VDKT, s.r.o.
Výroba nábytkového kovania
Email: info@vdktrodny.sk
Tel:  0905 926 924
         0918 626 751
         037/6578 075
Fax: 037/6578 076

Ekonomické oddelenie:
Tel:  0905 510 326

ADRESA
Sídlo: Mojmírovce 892
951 15 Mojmírovce
Prevádzka: Mojmírovská 812, 95112 Ivanka pri Nitre


FAKTURAČNÉ ÚDAJE


VDKT, s.r.o.

Mojmírovská 812

951 12 Ivanka pri Nitre

IČO: 44984014

IČ DPH: SK2022910582


Bankové spojenie:

VÚB a.s.

IBAN: SK33 0200 0000 0027 0209 9059

SWIFT: SUBASKBX